Lubgood Flushing Oil

  Thông tin chi tiết :

  Dầu xúc rửa LUBGOOD FLUSHING OIL là loại dầu chất lượng cao với độ nhớt thấp, đảm bảo sự lưu chuyển trong các hệ thống được dễ dàng. LUBGOOD FLUSHING OIL có màu sáng, độ bền màu cao và khả năng chống oxy hoá tốt
   

  Các chỉ tiêu

  Chỉ tiêu kỹ thuật

  Phương pháp thử

  LUBGOOD FLUSHING OIL

  Khối lượng riêng(Kg/l - 15oC)

  ASTM D4052

  0.87

  Nhiệt độ đông đặc, oC

  ASTM D 97

  -9

  Nhiệt độ chớp cháy COC, oC

  ASTM D 92

  208

  Độ nhớt động học ở 40oC (cSt)

  ASTM D445

  31.2

  Chỉ số độ nhớt (VI)

  ASTM D2270

  101

  Đặc tính

  • Khả năng xúc rửa tốt do độ nhớt thấp.
  • Chống rỉ và chống oxy hoá tốt.
  •  Hoàn toàn tương hợp với các loại dầu sử dụng trong hệ thống sau khi xúc rửa.

  Sử dụng

  • Xúc rửa các thành phần của máy móc, các hệ thống thuỷ lực và tuần hoàn.
  • Xúc rửa buồng đốt trong của động cơ trước khi thay dầu mới.

  Bao bì

  • Phuy 200 lít.
  • Can nhựa 18 lít

  Bảo quản

  • Tránh lửa hoặc những chất dễ cháy .
  • Đặt đứng trong nhà kho có mái che .
  • Bảo quản ở nhiệt độ không quá 60 oC.

   

  en → vi
  208
   

  Sản phẩm cùng loại :
 • Peto Indus 32
 • Lubgood Indus 68
 • Peto Indus 46