Dầu thủy lực LUBGOOD VG32, 46, 68 - Can 18L

  Thông tin chi tiết :

  Dầu thủy lực chống mài mòn chất lượng cao LUBGOOD thiết kế để sử dụng cho các hệ thống thủy lực áp lực cao và cố định trong công nghiệp đòi hỏi chế độ hoạt động thường xuyên và khắc khe. LUBGOOD được sản xuất từ các loại dầu khoáng tinh chế chọn lọc cùng các loại phụ gia tăng cường các tính năng độc đáo của Mỹ và các hãng phụ gia danh tiếng.

  Tiêu chuẩn: DENISON HYDRAULICS HF-0, DIN 51524 Part I, II, MIL-H-176720, ISO 11158 Cat. HL, HM, Eaton Vickers I-286-S.


  Giới thiệu chung

  Các chỉ tiêu

  Chỉ tiêu kỹ thuật

  VG 32

  VG 46

  VG 68

  VG 100

  VG 150

  VG 220

  Phương pháp thử

  Khối lượng riêng (Kg/l - 150C)

  0.86

  0.87

  0.88

  0.88

  0.88

  0.89

  ASTM D4052

  Độ nhớt động học ở 400C (cSt)

  32

  46

  68

  100

  150

  220

  ASTM D445

  Chỉ số độ nhớt (VI)

  98

  98

  97

  97

  97

  97

  ASTM D2270

  Độ tạo bọt (ml/ml)

  10/0

  10/0

  10/0

  10/0

  10/0

  10/0

  ASTM D892

  Độ chớp cháy cốc hở COC (0C), min

  200

  200

  200

  2050

  200

  200

  ASTM D92

  Nhiệt độ đông đặc, 0C

  -3

  -3

  -3

  -3

  -3

  -3

  ASTM D97

  Độ tách nhũ (ml, phút) tại 540C, max

  3(30)

  3(30)

  3(30)

  3(30)

  3(30)

  3(30)

  ASTM D1401

  Hàm lượng kẽm (%wt)

  0.036

  0.036

  0.036

  0.036

  0.036

  0.036

  ASTM D4628

  Đặc tính

  • Giảm thiểu mài mòn.
  • Ngăn ngừa rỉ sét và oxy hóa.
  • Khả năng tách nước tốt.
  • Chống tạo bọt và thoát khí tốt.

  Sử dụng

  • Các hệ thống thủy lực công nghiệp hoạt động thường xuyên.
  • Các thiết bị thủy lực của máy thi công cầu đường, xây dựng tải trọng nặng.
  • Các hệ thống thủy lực với bơm cánh quạt, hộp số hay piston.
  • Máy ép nhựa, máy công cụ có sử dụng hệ thống thủy lực.
  • Các hệ thống thủy lực tuần hoàn.

  Bao bì

  • Phuy 200 lít, can 18 lít.

  Bảo quản

  • Bảo quản trong nhà kho có mái che.
  • Nhiệt độ bảo quản không quá 600C.


  Sản phẩm cùng loại :
 • PETO HYDRAULIC AW 32, 46, 68 - Phuy 200L
 • PETO HYDRAULIC AW 32, 46, 68 - Can 18L
 •  Dầu thủy lực Lubgood VG32, 46, 68 - Phuy 200L