Hiện tại, Công ty có văn phòng đại diện tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh với hệ thống các nhà phân phối, đại lý trên khắp cả nước.