Công ty Cổ Phần Dầu khí Dung Quất tự hào là Công ty Cổ phần tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đầu tư vào việc phát triển thương hiệu Dung Quất – Trung tâm Dầu khí lớn nhất của Việt Nam và Khu vực Đông Nam Á.

 

DUPECO cam kết thực hiện chính sách khai thác, bảo vệ và nâng cao giá trị nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước.


CHIẾN LƯỢC


DUPECO tập trung nghiên cứu, đầu tư các dự án khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí, DUPECO đang nỗ lực cùng các đối tác trong và ngoài nước nghiên cứu giải pháp nâng cao giá trị sử dụng và giá trị kinh tế nguồn tài nguyên thiên nhiên, góp phần tích cực vào tiến trình phát triển nền kinh tế và thu nhập địa phương.

Trong các chương trình hành động của mình, DUPECO hợp tác với các chuyên gia và các trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm để đưa ra những sản phẩm chất lượng, bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống.

Tin tưởng vào nguyên lý phát triển cân bằng giữa nền kinh tế, môi trường và phát triển xã hội, DUPECO sẽ đồng hành cùng với các chương trình quốc gia về bảo vệ, phát triển và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách hữu ích nhất.

Chúng tôi cân bằng ba mục tiêu: phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và phát triển xã hội.

Tự tin với năng lực và định hướng đúng đắn, DUPECO thu hút các cổ đông có năng lực tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng.

Bên cạnh tiêu chí gia tăng giá trị nguồn năng lượng của đất nước, chúng tôi còn tạo giá trị kinh tế cho các cổ đông và kinh tế địa phương.

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG


Trong ngắn hạn: DUPECO tìm kiếm các dòng sản phẩm dầu khí đáp ứng nhu cầu sử dụng nội địa và xuất khẩu trong khu vực.

Trung hạn: DUPECO vận động các nguồn tài nguyên tại các địa phương, xác định cơ hội khai thác và ứng dụng để phát triển kinh tế địa phương và cộng đồng.

Dài hạn: DUPECO gia tăng giá trị tài sản thông qua việc đầu tư, khai thác và sở hữu các nguồn tài nguyên trong khu vực, phát triển các dự án du lịch sinh thái từ các nguồn tài nguyên đất, nước và con người Việt.

DUPECO tin tưởng vững chắc rằng “tinh thần hợp tác” luôn là yếu tố quan trọng của mọi thành công. Chúng tôi không ngừng tìm kiếm đối tác và mở rộng mối quan hệ trong lĩnh vực phát triển tài nguyên thiên nhiên.