PETO RPO, P 140, P150

  Thông tin chi tiết :

  Dầu hóa dẻo PETO RUBBER P 150 được sản xuất từ nhiều loại dầu khoáng gốc Parafin, Naptha, Aromatic ứng dụng cho công nghệ hóa dẻo làm mềm và kéo dãn các loại cao su ( cao su thiên nhiên và nhân tạo ), trong công nghệ mực in .

  Tiêu chuẩn : ASTM N0 .104
   

  Các chỉ tiêu

   

  PETO RUBBER P 140, 150

  Khối lượng riêng(Kg/l – 15oC)

  0.87

  Độ nhớt động học ở 40oC (cSt)

  140 - 150

  Độ nhớt động học ở 100 oC (cSt)

  5

  Chỉ số độ nhớt

  96

  Độ chớp cháy cốc hở COC ( oC)

  180

  Nhiệt độ đông đặc, oC

  -3

  Đặc tính

  • Tăng khả năng chế biến của cao su trong quá trình trộn, cán, ép bằng cách giảm độ nhớt của cao su .
  • Bổ sung tính năng lý hóa khi lưu hóa cao su .
  • Ổn định màu và ít chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ .

  Sử dụng

  • Sử dụng trong công nghệ làm mềm và hóa dẻo cao su .
  • PETO RUBBER P140, 150 thích hợp cho công nghệ hóa dẻo cao su trắng .

  Bao bì

  • Phuy 200 lít

  Bảo quản

  • Bảo quản trong nhà kho có mái che. 
  • Nhiệt độ bảo quản không quá 60 độ C .

   

  Sản phẩm cùng loại :
 • Lubgood RPO 140, 150